Jdi na obsah Jdi na menu
 


VNITŘNÍ ŘÁD KLUBU

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

DOSPĚLÍ 500,-

MLÁDEŽ (SŠ, VŠ) 250,-

DĚTI (ZŠ) 100,-

- z příspěvku se odvádí 250,-Kč MSKS

- k příspěvku se přičítá roční poplatek za brigády 300,-  viz vnitřní řád

- figurant příspěvek neplatí

 

VNITŘNÍ ŘÁD KYNOLOGICKÉHO KLUBU  platný od 1.1.2021

1. Výcvikové dny

-        úterý – sobota  (info:  www.msks-budisov.estranky.cz, telefon, osobně), pokud to vyžadují okolnosti, lze den i dobu změnit (roční období, neúčast figuranta…)

-        účastníci výcviku budou stanovenou dobu dodržovat

-        výcvik vede výcvikář nebo pověřená osoba

2.Psovod

-        zodpovídá za svého psa (chování, způsobené škody)

-        je povinen provádět pravidelná očkování, sledovat zdravotní stav svého psa a tomu přizpůsobit výcvik (nemoc, háravé feny hlásit před výcvikem)

3.Pohyb psů

-        je nežádoucí, aby se psi venčili a bez dozoru pobíhali či byli odloženi a nezajištěni v těsné blízkosti areálu cvičiště

-        k odkládání psů jsou určeny kotce (je třeba respektovat kotce soukromé nebo četnost docházky), vlastní přepravky či auta

4.Členové

-        každý člen se účastní brigád - min.5hodin, práci lze vykonat i mimo oznámené brigádnické dny (úklid, údržba, opravy areálu, práce ve prospěch klubu = akce, zkoušky, závody, propagace…) – eviduje předseda klubu

-        roční členský poplatek: dospělí 500,-, studenti 250,-, žáci 100,-

-        každý člen zaplatí ke klubovému příspěvku 300,- za brigádnickou činnost, pokud ji daný rok splní, převádí se příspěvek do dalšího roku, pokud nesplní, propadá částka klubu a člen ji musí uhradit znovu

-        není-li člen schopen brigády splnit (nemoc aj.), informuje předsedu, důvody posoudí Výbor klubu, případně Členská schůze

-        výcvik obran klubový figurant: člen 50,-

5.Zájemci o výcvik

-        noví zájemci o výcvik předloží prokazatelný doklad o platném očkování psa

-        zaplatí nevratný poplatek ve výši stanoveného ročního členského příspěvku: dospělí 500,-, studenti 250,-, žáci 100,- + výcvik obran 50,-

-        výcvik obran bez příspěvku: 100,-

-        pokud se zájemci nebudou chtít stát členy klubu, ale budou mít zájem o pokračování výcviku, zaplatí roční příspěvek znovu

-        přijetí za člena klubu schválí Členská schůze nebo Výbor klubu

6.Ostatní

-        všichni uživatelé výcvikového prostoru (včetně návštěv) jsou povinni řídit se nařízeními vyplývajícími ze Stanov MSKS, Vnitřního řádu klubu nebo pověřené osoby

-        každý zájemce o zkoušku z výkonu je povinen v daném termínu předložit vyplněnou přihlášku

 

Vnitřní řád byl schválen  Členskou schůzí                      Budišov nad Budišovkou 12.12.2020

 

PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE Z VÝKONU – KK Budišov nad Budišovkou

Data psovoda

Jméno a příjmení:

nar.:

Adresa:

Telefon/mail:

Člen ZO:

 

Data psa/feny

Jméno:

Chovná stanice:

Plemeno:

pohlaví:

nar.:

Číslo zápisu:

Čip:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      tetovací číslo:

                                       

 

Datum:                                               Podpis: