Jdi na obsah Jdi na menu
 


VNITŘNÍ ŘÁD KLUBU

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

DOSPĚLÍ 500,-

MLÁDEŽ (SŠ, VŠ) 250,-

DĚTI (ZŠ) 80,-

- z příspěvku se odvádí 80,-Kč MSKS

- k příspěvku se přičítá poplatek za neodpracované brigády - viz vnitřní řád

- figurant příspěvek neplatí

 VNITŘNÍ ŘÁD KYNOLOGICKÉHO KLUBU BUDIŠOV nad BUDIŠOVKOU

1. Výcvikové dny

-          úterý – sobota  (info:  www.msks-budisov.estranky.cz, telefon, osobně), pokud to vyžadují okolnosti, lze den i dobu změnit (roční období, neúčast figuranta…)

-          účastníci výcviku budou stanovenou dobu dodržovat

-          výcvik vede výcvikář nebo pověřená osoba

2.Psovod

-          zodpovídá za svého psa (chování, způsobené škody)

-          je povinen provádět pravidelná očkování, sledovat zdravotní stav svého psa a tomu přizpůsobit výcvik (nemoc, háravé feny hlásit před výcvikem)

3.Pohyb psů

-          je nežádoucí, aby se psi venčili a bez dozoru pobíhali či byli odloženi  a nezajištěni  v těsné blízkosti areálu cvičiště

-          k odkládání psů jsou určeny kotce (je třeba respektovat kotce soukromé nebo četnost docházky), vlastní přepravky či auta

4.Členové

-          každý člen ročně odpracuje 10 hodin, které jsou převoditelné na jinou osobu, práci lze vykonat i mimo oznámené brigádnické dny (úklid, údržba, opravy areálu, práce ve prospěch klubu = akce, zkoušky, závody, propagace…) – eviduje hospodář

-          pokud člen využívá prostor, výcvikáře, figuranta a nesplní počet brigádnických hodin, zaplatí k členským příspěvkům na následující rok 50,-Kč za každou neodpracovanou hodinu

-          není-li člen schopen brigády splnit (nemoc aj.), informuje předsedu, důvody posoudí Výbor klubu, případně Členská schůze

5.Noví členové

-          noví zájemci o výcvik předloží prokazatelný doklad o platném očkování psa

-          zaplatí nevratný poplatek ve výši stanoveného ročního členského příspěvku (žáci 100,-, do 18let a studenti 250,-, dospělí 500,-)

-          po dobu 6 měsíců budou plnit stejné povinnosti jako členové

-          pokud v této lhůtě prokáží zájem o výcvik, mohou se stát po splnění daných podmínek (MSKS, Vnitřní řád) členy klubu

-          nebudou-li uchazeči po půl roce uznáni platnými členy klubu, ale budou mít zájem o pokračování výcviku, zaplatí příspěvek znovu

6.Ostatní

-          všichni uživatelé výcvikového prostoru (včetně návštěv) jsou povinni řídit se nařízeními vyplývajícími ze Stanov MSKS, Vnitřního řádu klubu nebo pověřené osoby

 

VŘ byl navržen Výborem klubu, předložen členům k posouzení, schválen                Budišov n.B. 26.4.2016